CEO-CFO-SİYASETCİLER DOĞRU BEDEN DİLİ İÇİN VARMISINIZ ...

  

HİTABET SANATI VE KONUŞMA YETİLERİ GELİŞİMİ BEDEN DİLİ 

Amaç : 

Hedef Kitle:

a. Siyasî Hitabet: Asıl yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüleridir. Ayrıca, seçim dolayısıyla yapılan konuşmalar da bu gruba girmektedir.

b. Askerî Hitabet: Askerî hitabetin hedefi; vatan savunmasının gerektiği zamanda icap eden şerefli, kutsal vazife için askeri teşvik, ma'nen kuvvetlendirmektir. Cümleler kısa, yiğitçe, en cahil neferlerin bile kolayca anlayacağı tarzda açık, kesin olmalıdır. ATATÜRK'ün meşhur bir hitabesinde olduğu gibi, askerî hitabet anlamca kuvvetli bir ifade ile biter. "Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" Askerî hitabet garnizonlarda yapıldığı zaman sözlüdür. Fakat, savaş zamanlarında genellikle yazılı olarak kıt'alara gönderilir.

c. Hukûkî ya da Adlî Hitabet: Mahkemelerde yapılan savunmalar, savcıların iddianameleri bu çeşittendir.

ç. Bilimsel ya da Akademik Hitabet: Akademilerde, bilimsel toplantılarda yer alır. Amacı; araştırılan herhangi bir konu hakkında aydın bir topluluğa, o konu ile ilgili kimselere bilgi vermektir. Heyecanlandırma amacı güdülmez. İfadenin açık, kesin ve mantıklı olması şarttır.

d. Dinî Hitabet: Bu tarz hitabetlerin yeri mabetlerdir. Amacı; halka dinî bilgi ve eğitim vermek, dinî heyecan ve hisleri kuvvetlendirmek, onları fikren, mâ'nen yükseltmektir. Bu tarz hitabetlerde, anlaşılır dil kullanılmalıdır.

Kazanımlar:

Etkili konuşmak için şu kavramların içerdiği anlamları iyi bilmek gerekir:

1. ARTİKÜLASYON: Ağzımızı açmak, dudaklarımız kımıldatmak ve insanların anlayacağı kelimeleri oluşturmak için ses organlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak gerekir. Eğer, ses organlarından bir ya da birkaçı sağlıksız ya da noksan ise etkili konuşma yapılamaz. Hatta, bu durumdaki insanlar normal konuşmayı bile beceremez.

Artikülasyon sırasında kelimeler; açık ve net bir şekilde, mırıldanmadan, yutmadan çıkarılmalıdır.

2. TELAFFUZ: Kelimeleri, olması gerektiği şekilde doğru ses ve doğru vurguyla ağızdan çıkarmaktır.Yanlış telaffuzu gidermenin üç yolu vardır:

Etkili konuşma yapan insanları (Televizyon sunucuları ve hatipler vb.) dikkatle dinlemek.

Telaffuzunda şüpheye düşülen kelimeleri, imlâ (yazım) kılavuzları ve sözlükler aracılığıyla doğru yönüyle öğrenmek.Telaffuzda dikkat edilecek bir özellik de yöresel ağız ifadelerinden kaçınmaktır. Yazı dili olan İstanbul ağzı ile konuşmaya önem vermek gerekmektedir.

3. DİL BİLGİSİ: Her dilin kendine göre kural ve özellikleri vardır. Dil, kuralları dışında kullanıldığında şekil ve anlam yönünden bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, etkili konuşma yapacak kişi; dil bilimci kadar olmasa bile konuştuğu dilin kurallarını öğrenmelidir. Hatip; dilinin ses, şekil, anlam ve cümle yapısını bilmek zorundadır. Onun için hatip, dil eğitiminden geçmeli ve çok okumalıdır.

4. SÜR'AT: Konuşmacının konuşma esnasındaki hızıdır. İnsanların çoğu hızlı konuşamaz. Bazı insanlar ise çok süratli konuşurlar. Her ikisi de yanlıştır. Önemli olan metnin anlamına uygun normal konuşmadır. Dakikada 90-100 kelime konuşmak normaldir. Vurgulanacak kelimelerde yavaşlamak, çabuk ilerleyen düşünceleri konuşurken de hızlanmak gerekmektedir.

Ayrıca;

Özellikle yemeklerden sonra can sıkıcı konuşmalar yapmamak gerekir.

Çok süratli (makineli tüfek gibi) konuşmalarda anlamın kaybolduğu unutulmamalıdır. Dinleyicinin düzenli not alması sağlanmalıdır.

Konuşmacı; düzgün nefes almalı, konuşmadaki ana ve alt düşüncelere göre, gerekli yerlerde durmalı, nefesini düzenlemelidir. 

5. DURAKLAMA: Duraklamalar, konuşmada noktalama işaretleri anlamındadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  

Eğitim Programı

DERS-1 (1/4 Hafta-Saat) DİKSİYON-ARTİKÜLASYON  ( EĞİTMEN EMRE TİLEV – ÇEKİMLER : SERHAN TÜRK)

 • Konuşma nedir?
 • Konuşma unsurları nelerdir?
 • Türkçe nasıl bir dildir?
 • Doğru Türkçe için Fonetik      nedir?
 • Artükülasyon ve temrin      çalışmaları
 • Nefesi Doğru kullanma 
 • * BURADA İLK ÇEKİMİ YAPIYORUZ 

DERS-2 (2/4 Hafta-Saat)  SUNUCULUK  (EĞİTMEN: E.TİLEV)

 • Artikülasyon ve Fonetik üzerine çalışmalar
 • Katılımcıların yanlışlarının düzeltilmesi
 • Teknikler ile planlama
 • Radyo ve TV yayıncılığı buralarda konuşma
 • Merkeze farklı alanlardan konuşma
 • Sunuculuğa giriş-Çekilen görüntüleri analiz etme.

DERS-3 (3/4 Hafta-Saat) BEDEN DİLİ ve KENDİNİ TANIMA  ( EĞİTMEN: EMRE TİLEV)

· Beden dili nedir

· Etkili iletişim-Sunumdan ezberden kopma ve doğaçlama yapabilme kabiliyeti 

· Kendini tanıma ve kalibrasyoın

· Swot ve heyecanı bastırma yolları

DERS-4 (4/4Hafta-Saat)  SUNUM DENEMELERİ BEDEN SES UYUMU  ( EĞİTMEN EMRE TİLEV – ÇEKİMLER : SERHAN TÜRK)

 • Çekimler yapılarak kendini analiz etme
 • Sunum yapacak kişide olması gereken fiziksel      özellikler
 • Sunumu yapılandırma ve ikna becerisi NLP 
 • Heyecanı çözümleme
 • Spikeri anlama konumlama
 • Doğru bir dil ile spikerlik sesi kullanma      bacerisi 

· * BURADA İKİNCİ ÇEKİMİ YAPIYORUZ

BEN KİMİM?

Özgeçmişim

  

Emre Tilev (d. 16 Nisan 1971, Ankara)

Kanal D televizyonu spor spikeri ve editörü, gıda mühendisi, eğitmen. Radyo ve yerel kanallarda çalışmasının ardından 1994 yılında Show TV'de çalışmaya başladı. 2001-2004 yılları arasında Cine5 spor müdürlüğü yaptı. Supersport TV'de İngiltere, İtalya, Portekiz ve İspanya maçlarını anlattı. Show Radyo'da 11 yılın ardından Radyo D'de anlattığı maçlar ve

yaptığı haberler ile Türkiye'nin en iyi radyo maç spikeri seçildi ve Marmara Üniversitesi'nce en iyi spiker ve görsel haber kategorisinde derecelere girdi. Cumhuriyet, Yeniçağ, Fotomaç ve Sabah gazetelerinde yazdı. Hâlâ çeşitli dergi ve internet sitelerinde yazıları yayınlanmaktadır. 

Kanal D'de spor editörü olarak çalışmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak bulunmaktadır. 2007 yılında yüksek lisans (MBA-Arel Ünv) gerçekleştirdi. A+ ile mezun oldu ve hemen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Yönetiminde Prof. Dr. Turgay Biçer yanında Doktora öğrencisi oldu. 2012 yılından beri aynı yerde öğrenimini Mentörlük- NLP-Spor Yönetimi ve Organizasyon ve Yönetim dallarında sürdürmektedir. 2007-2009-2011 yıllarında NLP çalışmaları üzerine sertifika programlarına dahil olmuştur...

Ayrıca CNNTÜRK spor servisinde editör-spiker olarak görev yapmaktadır.

Her kategoride sunuculuk ve NLP-İletişim becerileri-Konuşma ve Gelişimi-Yönetimde Liderlik-Yönetici ve İletişim-Liderlik Yolu-Swot Analizi ile kendini tanıma-Sunum teknikleri ve yapılanması-Sunuculuk- Etik Değerler ve 

EMRE TİLEV EĞİTİME DOĞRU

Sorumluluk-Eleştirel düşünme ve Yaratıcılık modalleri-İnovasyon -Radyon programcılığı-Televizyon yayıncılığı ve

programcılığı-Spikerlik-Maç anlatım becerileri geliştirme ve maç spikeri olma-Hayatı tanıma, anlama ve değerlendirme, 

Birebir çalışarak iletişimi geliştirme konularında Türkiye’nin en ünlü markaları ve firmalarına aynı zamanda CEO’larına destek vermekte, dersler ve zamanı kaliteli paylaşarak katma değer yaratmaya çalışmaktadır.

BEN...

SPOR SPİKERİ-SUNUCU-AKADEMİSYEN-YAZAR-EĞİTİM DANIŞMANI-DİL VE KONUŞMA BECERİLERİ UZMANI-MAÇ ANLATICISI

SEVDİĞİM SÖZ

BİR İNSANIN LİMİTLERİNİ O İNSANIN KENDİ BELİRLER-Konficius

EĞİTİM İÇERİKLERİ

İLETİŞİM

Yaklaşan etkinlikleri duyurun

  

İLETİŞİM :

İletişim ; en basit haliyle 3 öğeye dayanmaktadır, buna göre iletişim iletiyi gönderen (kaynak) , bu iletiyi alıp açıklayan (hedef kitle) ve bu ikisi arasında iletinin gönderilmesinde kullanılacak bir iletişim kodlamasıdır (ileti).  

İLETİŞİM KAVRAMI

  

Biz yaşamsal ve eğitsel iletiyide 3 kısımda ele alıyoruz. Ben..Sen..Çevre..Görüldüğü fgibi bir iletişim üçgeni kurulsa mutlaka ama mutlaka “BEN” ögesi ana temayı oluşturuyor o zaman, hepimiz “BEN” dediğimiz kimliği tanımalıyız. Ben yapısının çıkışı beyin olduğuna ve kişinin limitleri burada belirlendiğine göre bu işe “Beyin nedir” sorusuna yanıt ile başlıyoruz...

   

BEYİN NEDİR ?

 Gücü nereden gelir, Zeka kavramı nasıl ele alınır. Beyni daha akılcı kullanmak adına neler yapılır. Beyni ne kadar tanıyoruz. Nöronlar arası yolculuk...Yapabileceklerimizin ilk çıkış noktasına bir bakış...     

KONUŞMA

  

İletişimin en temel ögesi olan konuşma dilde hayat bulsada insan ögesinin 22 farklı noktasının ahenk ile çalışması ile ses çıkışı olur. Ses çıkışını hazırlayan merkez bizim algılarımız ile şekillenirken algılar 5 duyu ve en önemlisi bu duyulara göre programlanır...

   

PROGRAM

  

Sesin, beyin ögesi ve algının bütünleşme ile belli bir harita yaratarak düzenlenmesi ögesi burada öne çıkar. Olumlu/ Olumsuz... 

Seçenekler/Prosedür ... 

Akıl/Duygu/Vucut...

Nasılcılık/Nedencilik...

Global/Detaycı ögeleri ele alınarak incelenir ve sisteme dahil edilir... İşte burada ortaya çıkan anlayış ile sistemli eğitsellik modelini yaratabiliriz. Bunun için NLP ile beslenir ve Eğitim ögesini büyütürüz.